Julklappsleken

Julklappsleken

De flesta känner till julklappsleken där man turas om att slå med en tärning. Slår man en 6:a får man ta ett paket. Du kan uppgradera leken och göra den ännu roligare genom att lägga till fler regler, t.ex. låta fler sidor av tärningen betyda något.

  • Slår du en 1:a ska du ge ett av dina paket till en valfri annan deltagare.
  • Slår du en 3:a ska du ge ett paket till den som sitter till höger.
  • Slår du en 4:a ska du ge ett paket till den som sitter till vänster.
  • Slår du en 6:a får du ta ett paket från någon av de andra deltagarna.
  • Sätt flera larm så att det ringer flera gånger under spelet och varje gång det ringer ska alla flytta en plats åt höger. Plötsligt har man nya paket och de lyckligt lottade kan bli olyckligt lottade och vice versa.

Be alla ta med sig 2 paket var till julklappsleken. Kom överens om att paketen maximalt får kosta t.ex. 20 kr styck.

Kommentarer

Utvalda produkter