Knorren på grisen

Knorren på grisen

Det här är en lek som passar stora som små och går ut på att man ska rita en knorr på en gris. Den som kommer närmast rätt ställe vinner. Men det finns såklart en hake, du får inte se något.

Förbered leken genom att ta ett stort papper, gärna blädderblock eller minst ett A3-papper. Rita en stor gris på pappret, men rita ingen knorr på grisen.

När det är dags att leka får alla deltagare ställa sig i en kö. Den första personen får en ögonbindel och en penna, gärna med en annan färg eller typ än den som grisen är ritad med så att det går att se skillnad.

Snurra ett varv på personen som ska rita knorren så att hen blir förvillad och led hen sedan till pappret och låt hen rita dit en knorr. Hjälp till att skriva dit ett namn på knorren så att ni kommer ihåg vilken knorr som hör till vilken person.

Fortsätt med nästa person i ledet och så vidare. Den som ritar knorren närmast rätt ställe vinner!

Kommentarer

Utvalda produkter